salavat.gen.tr
Salavat

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarSalavat

Salavat, Salavat, peygamber Efendimiziz Hazreti Muhammed'i (S.A.V) anmak, O'na selam göndermektir. Bilindiği üzere Efendimiz (S.A.S) Hazretleri'nin adı anıldığında duyan her Müslüman'ın salavat getirmesi ihmal edilmez bir görevi unutulmaz bir vefa borcudur. Nitekim Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyurulur; Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının O'nun üzerine olması dileğini dile getiren dualara denir. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur ve genellikle "Allahümme salli" diye başlar. Kur'an'da "Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salat ediyorlar. (O halde) ey iman etmiş olanlar, siz de onu kutsayın (salavat getirin) ve tam bir teslimiyetle selam verin (kendinizi O'nun rehberliğine teslim edin"

Salavat-ı Rahmeti, Peygamber'e Allah'ın salat etmesi rahmet etmek, meleklerin ve bizim salat etmemiz de onun için rahmet duası etmek anlamına gelir. Onun rahmetine erişmesi ise ümmeti olarak bizim rahmete erişmemiz demektir. Çünkü hayatı boyunca görüldüğü gibi onun bütün kaygısı ümmetinden ibarettir. Bir gece sabaha kadar ümmeti için Rabbine yakardıktan sonra Allah ona Cebrail ile "Biz seni ümmetin hakkında hoşnut edeceğiz ve asla üzmeyeceğiz" şeklinde haber göndermiştir. Ayet de ona "Övülmüş Makam" adıyla şefaat makamının verileceği müjdelenmiştir ki, bu durum bizi Allah'ın Resulü ile çok yakın ve sıcak bir ilişki içinde bulunmaya davet etmektedir. İşte salavat onunla bizim aramızda bu sıcak ilişkiyi kuran devam ettiren ve pekiştiren en önemli bir vasıtadır.

Salavat Örnekleri Arapça ve Türkçe Anlamı

 • Aleyhissalatu vesselam, Allah'ın salatu selamı onun üzerine olsun.
 • SallAllahu aleyhi ve sellem, Allah'u Teala, Ona salatu selam etsin.
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, Allahım! (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed, Allahım! Efendimiz, mihmandarımız, rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'e, ailesi ve ashabına rahmet eyle ve bereketler ihsan eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allahım! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selametlik ver.)
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti, Ey Allahım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut'a) indir.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allahım! kalplerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V) aline ve ashabına salatu selam eyle.
 • Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi ilmike, Ey Allahım! efendimiz Hz. Muhammedin (S.A.V) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira, Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamu ve selamuhu aleyhim ecmain, Allahım! Hz. Muhammed'e (S.A.V) Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim,Hz. İsa (A.S.V) ve bunların arasında (gelmiş geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muslimine vel'muslimati, Allahım! kulun ve Resulün Hz.
  Salavat

  Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, Müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.
 • Allahümme salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahümme belliğ minni tehiyyeten ve selama, Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz. Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz. Muhammedin (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz. Muhammedin (A.S.V) kabrine salatu selam eyle. Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V)'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala ibrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid, Ey Allahım! Hz. Muhammed'e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz. İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Hz. Muhammed'e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahim'e bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin (Öğülmüş yalnız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

Salavatı Faydaları ve Fazileti Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki;

 • Bana en yakın olanlar, üzerime çok salavat getirenler olacaktır.
 • Üzerime salavat getirirseniz Allah (C.C) sizin üzerine salavat getirir.
 • Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır.
 • Allah Teala (C.C) buyurdu; "Bir defa salavat getirene Ben ve meleklerim on defa salavat getiririz."
 • Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salavat getirenin Allah Teala (C.C) otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.
 • Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.
 • Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır.
 • Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm. O anda üzerime getirdiği salavat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat'tan geçirdi,
 • Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.
 • Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salavat getirsin.
 • Cuma günü üzerime (80) kere salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.
 • Üzerime salavat getirilmeden yapılan hiç bir dua kabul olunmaz.
 • Karşılaşan iki mü'min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.
 • Üzerime bir günde (1000) defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı, gösterilmedikçe ölmez.
 • Cuma günü üzerime (100) defa salavat-i şerife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi.
 • Ömrünü boş yere heba eden kişinin kaybettiği zamanın telafi etmesi için salavat-i şerife ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün Ömrünü ibadetle geçirmiş olsan, sonra bir defa salavat-i şerife getirsen, getirdiğin salavat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi nispetinde salavat getirmektesin.
 • Allah Teala da (C.C) Rububiyyeti hesabıyla senin bir salavatına karşılık sana on salavat getirmektedir. Yani Allah Teala (C.C) sana on defa rahmet nazarıyla bakmaktadır.
 • Allah Teala'nın (C.C) kuluna nazar-i rahmeti; insin, cinnin ibadetinden daha hayırlıdır. Çünkü Allah (C.C) bir kuluna rahmeti ile nazar edince o kul azaba duçar olmaz.
 • Allah Teala (C.C) perşembe günü ikindi vakti, melekleri salavat-i şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve gecesi salavat getirmeyi ihmal etmemelidir.
 • Salavat-i şerife dünya ve ahirette insanın derecesini yüceltir. Onu büyük bir sahibi kılar. Kazancı en bol bir ticaret kaynağıdır.

Yayınlanma Tarihi : 23.02.2014

Salavat Yorumları ve Tartışma Forumları  
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik
 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

67 Yorum Yapılmış "Salavat"

Cevdet SEVİM

Rabbim iki cihanda selat selam getirdiğimiz Allah Resulu S.A.V efendimize komşu eyleye amin.

2017-08-27

Kullanıcı oyu: 4,5

Vesile özdalkıran

Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler Siz de ona salât edin, selâm edin.
AHZAB Suresi 56. ayet Meali

2017-01-06

Kullanıcı oyu: 4,5

DAVUT EKŞİ

EY ALLAHIM GÖNDERDiĞiN PEYGAMBERLERE 999 MiLLiNiYON ASIRDA ASIRLARINDADA HER BiRiNDE HER SENEDE SENELERiNDEDE HER BiRiNDE HER MEVSiMDE MEVSiMLERiNDEDE HER BiRiNDE HER AYDA AYLARINDADA HER BiRiNDE HER HAFTADA HAFTALARINDADA HER BiRiNDE HER GÜNDE GÜNLERiNDEDE HER BiRiNDE HER GECEDE VE GÜNDÜZDE GECELERiNDEDE VE GÜN- DÜZLERiNDEDE HER BiRiNDE HER SAATTE SAATLARiNDEDE HER BiRiNDE HER DAKiKADA DAKiKALARINDADA HER BiRiNDE HER SANiYEDE SANiYELERiNDEDE HER BiRiNDE HER SALiSEDE 999 MiLLiNiYON ALEMiNDE ALEMLERiNDEDE HER BiRiNDE 999 MiLLiNiYON MAHLUKUNDA MAHLUKLARINDADA HER BiRiNDE 999 MiLLiNiYON BEDENiNDE BEDENLERiNDEDE HER BiRiNDE 999 MiLLiNiYON BAŞINDA BAŞLARINDADA HER BiRiNDE 999 MiLLiNiYON YÜZÜNDE YÜZLERiNDEDE HER BiRiNDE 999 MiLLiNiYON AĞZINDA AĞIZLARINDADA HER BiRiNDE 999 MiLLiNiYON DiLiNDE EBEDE KADAR ZiKREDEBiLECEKLERi TOPYEKUN MiKTARINCA VE ZATININ MÜLKÜNÜN DEVAMI SÜRESiNCE SALAT VE SELAM EDİVER ...

2016-12-28

Kullanıcı oyu: 4,5

Kemal

ALLAHÜMME salli ala seyyidina MUHAMMEDİN ve ala ali seyyidina MUHAMMED

2016-12-16

Kullanıcı oyu: 4,5

murat karaman

allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed

2016-08-06

Kullanıcı oyu: 4,5

mehmet görgün

allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed

2016-06-01

Kullanıcı oyu: 4,5

İmanlı girl &128516;

Ben kısaca : Allahümme salli alâ Muhammed diyorum acaba olurmi

2016-05-26

Kullanıcı oyu: 4,5

tuncay01

Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed.

2016-03-30

Kullanıcı oyu: 4,5

İsmaiL

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

2016-03-24

Kullanıcı oyu: 4,5

aşkın

bu duaları okuyan hocanın ismi nedir cok guzel okuyor ya huzur verıyor . RABBİM okuması için vermiş resmen sesi

2016-03-19

Kullanıcı oyu: 4,5

apkformod

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

2016-03-13

Kullanıcı oyu: 4,5

Tuba

EFENDİMİZ BUYURDULAR Kİ ÜZERİME SALAVAT GETİRİRSENİZ ALLAH C.C SİZİN ÜZERİNE SALAVAT GETİRİR...

2015-08-15

Kullanıcı oyu: 4,5

osman

Salavatın faydaları ve faziletleri üzerinde bir çelişki yokmudur?

2015-08-10

Kullanıcı oyu: 4,5

B

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED

2015-07-03

Kullanıcı oyu: 4,5

a sait önal

allahım hz Muhamede cennet ehlini cennette alıp verdikleri kasdar salat ve selam eyle amin

2015-06-12

Kullanıcı oyu: 4,5

S

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

2015-05-16

Kullanıcı oyu: 4,5

AYNA

ALLAH (C.C) ve efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)e ne kadar dua etsek az. Onların yüceligini ve biz ümmetlerine olan sevgisini,sefkatini gördükten sonra. Binlerce kez hamd olsun. Herkese hayırlı cumalar.

2015-05-08

Kullanıcı oyu: 4,5

Uğur

Açıklamalar ço güzel ve bilgilendirici.Daha çok kişinin okuması dileğiyle.

2015-04-17

Kullanıcı oyu: 4,5

aa

ana sayfadaki viva reklamı bu site için hiç de şık değil

2015-04-15

Kullanıcı oyu: 4,5

Nurdane Usturumcalı

Çok güzel bir site hazırlamışsınız Allah vesile olan ve emeği geçen herkesden razı olsun.Kutlu Doğum haftası için hazırlamaya çalıştığım broşür için yazdıklarınızın çok faydası oldu. Bu siteye benzer Yasin-i şerifi anlatan siteye girdim Yasini okudum fakat oraya yorum yazamadım. Hiçbir şekilde yorum yazılmıyor. Yazı karakterleri değişiyor, bastığım harfin yerine başka bir harf çıkıyor, bu sitelerle ilgilenen kişilere kısa bir not bilginiz olsun. Allah Hepinizden Razı Olsun.

2015-04-07

Kullanıcı oyu: 4,5

inan

ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

2015-04-04

Kullanıcı oyu: 4,5

TURAN

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuriz zati ve sırrış şerri fi cemiıl esmai vessıfati ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
TÜRKÇE ANLAMI NEDİR

2015-02-24

Kullanıcı oyu: 4,5

Serkan

ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED.

2015-02-11

Kullanıcı oyu: 4,5

burak

Peyganmer efendimiz MUHAMMED in adı anıldığında

ALLAHÜMMESALLİALASEYİDİNA MUHAMMED deriz.

2015-01-02

Kullanıcı oyu: 4,5

MIHRIBAN IPEK TANGALOGLU

ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

2014-12-23

Kullanıcı oyu: 4,5

nurullah

Ahmet kardes delalul hayrat kitabi var onu al oku semerkand iletisim merkezlerinde satiliyor.

2014-08-08

Kullanıcı oyu: 4,5

Ahmet

Sn. Yetkili siteniz gerçekten güzel harika. Yanlız sizden bir istirhamım olacak. Ben yaklaşık 3 yıldan beri yayın evlerini kitap evlerini gezdim sordum soruşturdum. Salavatlara ait kapsamlı bir kitap bulamadım. Örn: Salavat adı, Arapça yazılışı, Okunuşu, Anlamı ve faziletlerini ayrı ayrı detaylı gösteren. Aynı sitenizdeki gibi salavatın anlamı nasıl okunması gerektiği faziletlerinin dahada kapsamlı detaylı olarak anlatan bir kitap yokmu sürekli yanımızda taşıyıp okuyacağımız yada bunları telefonda yada taplette okuyacağımız bir proğram hatta dijital ortamdaki proğramda çekilen salavatların takibi gib. Son 1 yıldır pek araştıramıyorum ama lütfen bana ve tüm mümin kardeşlerime bu konuda yol gösterirmisiniz.

2014-07-24

Kullanıcı oyu: 4,5

helin

ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

2014-07-19

Kullanıcı oyu: 4,5

MESUT

Selamün Aleyküm Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.Peygamber efendimiz (SAV) ismi anılınca salavat getirmek gerekiyor.Ben de bu konunun çok uygulanmadığı bir duruma dikkat çekmek istiyorum.Birincisi hutbelerde dualarda ismi okununca sanırım, bir de ezan okunurken ve gamet getirilirken ikişer kez ismi geçmesine rağmen salavat getirme alışkanlığı yok salavat getirmenin yerinde ve çok güzel olacağını bu durumlarda da yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum.Tüm kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

2014-05-28

Kullanıcı oyu: 4,5

ARİF

Allahümme salli ala seyyidina muhammed ve ala ali seyyidina muhammed

2014-05-25

Kullanıcı oyu: 4,5

ALİ İHSAN

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

2014-05-16

Kullanıcı oyu: 4,5

Ali

Emegi gecen herkese sele
Allahin selami üzerinize olsun


2014-05-12

Kullanıcı oyu: 4,5

kadir

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

2014-05-04

Kullanıcı oyu: 4,5

ismail

Allah c.c. Hepimizin yar ve yardımcısı olsun amin

2014-04-05

Kullanıcı oyu: 4,5

nurdan

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

2014-03-19

Kullanıcı oyu: 4,5

anıl

Allahümme salli ala seyyidina muhammed ve ala ali seyyidina muhammed

2014-03-01

Kullanıcı oyu: 4,5

Aysu

ALLAH`ım sen bize bu nimetleri bu kur–anları verdinya yarrabbim sana çok minnettarız

2014-03-01

Kullanıcı oyu: 4,5

Kanşav

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

2014-02-13

Kullanıcı oyu: 4,5

MURAT

ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED CANIM SANA KURBAN OLSUN EY MUHAMMED

2014-02-06

Kullanıcı oyu: 4,5

A.Coşgun

Allaumme Salli ala Seyydina Muhammedin ve ala ali Seyydina Muhammed

2014-02-06

Kullanıcı oyu: 4,5

Sare Soydas

Allah razı oldun bizi bilgilendirdiğiniz için.

2014-01-19

Kullanıcı oyu: 4,5

erkan

ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMET

2014-01-16

Kullanıcı oyu: 4,5

kerim

ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

2014-01-15

Kullanıcı oyu: 4,5

dilek

ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

2014-01-13

Kullanıcı oyu: 4,5

merve

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

2014-01-13

Kullanıcı oyu: 4,5

onur

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

2014-01-13

Kullanıcı oyu: 4,5

erdal

Allahùmme salli ala seyyidina Muhammedin ve alà ali seyyidina Muhammed1

2014-01-13

Kullanıcı oyu: 4,5

canan

Allahumesalli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed

2014-01-12

Kullanıcı oyu: 4,5

HELİM

Allahumme salli ala seyydina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

2014-01-12

Kullanıcı oyu: 4,5

tuba

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed2014-01-09

Kullanıcı oyu: 4,5

erkan sökmen

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed

2014-01-03

Kullanıcı oyu: 4,5

Salim

Allahümme salli ala seyyidina MUHAMMEDİN ve ala ali seyyidina MUHAMMED

2013-12-30

Kullanıcı oyu: 4,5

Muhammed

Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin nuril envari ve sırrıl esrari ve Seyyidil ebrari.
Allâhım nurların nûru, sırların sırrı, ebrâr makâmındaki Ümmetin en sâdık en hayırlı kullarının efendisine Selat eyle

2013-12-29

Kullanıcı oyu: 4,5

Ömer

Allahümme salli ala seyyidina MUHAMMEDİN ve ala ali seyyidina MUHAMMED

2013-12-27

Kullanıcı oyu: 4,5

selçuk

Allahümme salli ala seyidine MUHAMMEDin ve ala ali seyyidina MUHAMMED. Amin

2013-12-16

Kullanıcı oyu: 4,5

ismail

(Allahümme salli ala seyyidina
MUHAMMEDin ve ala ali seyyidina MUHAMMED))


2013-12-13

Kullanıcı oyu: 4,5

gül

((Allahümme salli ala seyyidina
MUHAMMEDin ve ala ali seyyidina MUHAMMED))
ALLAH (cc.) dualarımızı kabul etsin .. AMİN ..

2013-12-02

Kullanıcı oyu: 4,5

Ahmet

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed. insan dua etmeden salavatı çok okusa duayazamanı olmasa insanın yapmak isteyipde yapamadığı duadan daha hayırllsını ALLAH bahşeder inş.

2013-12-01

Kullanıcı oyu: 4,5

Ozan

Allahümme salli ala seyiddine Muhammedin ve ala ali Muhammed.

2013-12-01

Kullanıcı oyu: 4,5

islam

kardeşim bu ite açılınca heryerinden çıplak kadın reklamları fışkırıyor bu nedir yaa..ayıptır günahtır yazıklar olsun.

2013-11-29

Kullanıcı oyu: 4,5

Uqur

Allahumme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed.

2013-11-10

Kullanıcı oyu: 4,5

Anıl

Allahumme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammedin ve ala Ali Muhammed

2013-11-02

Kullanıcı oyu: 4,5

adem

Allahumme salli âlâ seyyidine muhammedin ve âlâ ali seyyidine muhammed

2013-11-02

Kullanıcı oyu: 4,5

lütfi

allahümme salli ala seyyidina muhammed in ve ala ali seyyidina muhammet

2013-10-30

Kullanıcı oyu: 4,5

Uqur

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym
Manası:
Allahım Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun âline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

2013-10-28

Kullanıcı oyu: 4,5

gokhan

ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED.

2013-10-19

Kullanıcı oyu: 4,5

hakan

ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED...ALLAHIM SEN BİZİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V.) YOLUNDAN EYLE ONUN GÖLGESİNDE OLANLARDAN NASİP EYLE.

2013-10-18

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer (67) yorumu gösterGizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Salavat, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Mayıs - 2018