7 Salavat Okunuşu ve Anlamı
19 Haziran 2024

7 Salavat Okunuşu ve Anlamı

Salavat-ı Şerife Çeşitleri

1. Bi Adedi Elf Salavatı

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi elfi enfasil mahlukat ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi eş'aaril mevcudat ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi sevakinil erdi vessemavat ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi hurufil levhi ved-deavat ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi külli madudat velma'lumat. Min evveli ezelihi ve evsati haşrihi ve ahiri bakaihii ve ala alihi ve sahbihit-tayyibiynet-tahiriyne ecmain. Bi rahmetike ya erhamerrahimin.

2. Salat-ı Münciye

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaaten tuncina biha min cemiy'il-ehvaali, vel afat ve takdilenaa biha cemiy'al haacaat ve tutahhirunaa biha min cemiy'is seyyi'aat ve terfeunaa biha indeke e'led-deracaat ve tubellugunaa biha aksal gaayaat. Min cemiy'il hayraat-i fil-hayaati ve ba'del memaat. İnneke ala külli şey'in kadir.

Anlamı:

Yüce Allah'ım, Sevgili Efendimiz Muhammed'e ve onun ehli beytine, bizi tüm afet ve korkulardan kurtaracak, tüm ihtiyaçlarımızı verecek, işlediğimiz tüm günahlardan temizleyecek, nezdindeki seviyelerin en yücesine yükseltecek ve yaşamdan ve ölümden sonra tüm hayırlara kavuşturacak şekilde rahmet eyle. Sen muhakkak her şeye kadirsin.

3. Hazreti Sıddık'ın (R.A) Salatı

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Muhammed ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim. Euzu billahi minelhemmi vel hüzni ve minel cü'bi vel buhuli ve minel aczi vel keseli ve min galebetit deyni ve kahrir rical.

4. Salat-ı Nariye (Salat-ı Tefriciyye)

Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen taammen ala seyyidina Muhammedinillezi tebhallü bihil ukadu ve tenfericu bihil kurabu ve tükzaa bihil-havaaicu ve tunaalu bihir-ragaaibu ve husnül havaatimi ve yustesgalgamaamu bi vechihil keriim ve ala alihii ve sahbihii fii külli lem-hatin ve nefesin bi adedi külli malumun lek.

Anlamı:

Ey yüce Allah'ım, kendisinin hürmetine düğümler çözülebilir, kederler ve gamlar açılır, bütün isteklere, hüsn-i hatimelere (güzel akıbetlere) nail olunur ve kerem sahibi olan yüzü-suyu hürmetine bulutlar yıkanır. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya (S.A.V) ve onun al ve ashabına her nefeste ve her bakışta, zatınca malum olan kişi sayısınca, kamil bir rahmet ve tam bir selamet ile bizlere ihsan eyle ya Rab. Her gün sevgili Peygamberimize çok sayıda salavat okunması gerekir. Özellikle de salat-ı fethiyye, salat-ı nariye ve salat-ı münciye'ye mutlaka devam edilmesi gerekir. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda eğer bunların hatmini yaparak dua ederseniz, Yüce Allah bütün isteklerinizi kabul eder. Salat-ı nariye'nin hatmi dört bin dört yüz kırk dört, salat-ı münciyye'nin hatmi ise tam bin kez okunması gerekir.

5. Kudretten Taş Üstüne Yazılan Salavat

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bahri envarike ve ma'dini esraarike ve lisani huccetike ve arusi memleketike ve imami hazretike ve tıraazi mülkike ve hazaini rahmetike ve taryki şeriy'atikel mütelezzizi bi tevhidike insani aynik vücud ve sebebi fii külli mevcud ayni ayani halkikel mütekaddimi min nuri zıyaike. Salaten tedümü bi devamike ve tebka bi bekaike la müntehe leha düne ilmike salaten turziyke ve turziyhi ve terza biha anna ya rabbel alemin.

Anlamı:

Yüce Allah'ım, Peygamber Efendimizin üzerine salat eyle: sırlarının madeni, memleketinin el sürülemeyen gelini, nurlarının denizi, mülkünün süsü, hazretinin imamı, rahmetinin haznedarı ve şeriatının yolu o olsun ki senin tevhidin ile lezzetlenir. Vücut hakikati ve tüm mevcutların tek nedeni, hakikatin hakikati, gözlerin gözü, senin önce yaratmadan senin nurunun ziyasından. Bizlere öyle bir salat eyle ki sen devam ettiğin sürece devam edebilsin, sen baki kaldığın sürece baki kalabilsin; hiç son olmaz ona sen son olmadıkça. Sen bizlere öyle salat eyle ki sen onun ile razı olasın, onu da razı edesin ve sen onun ile bizlerden razı ol yüce Allah'ım. Bu salavat-ı şerifeyi Abdülkadir Geylani hazretleri tarafından bir mağara üzerine yazılmıştır. Altında da şu yazılı imiş: "Bu salavat-ı şerifeyi bir kez okuyan tam altı bin salavat okumuş sevabı alacaktır."

6. Salat-ı Fethiyye

Allahümme salli ve sellim ve baarik ala seyyidina Muhammedin fâtihi limaa uglika vel-haatimi limaa sebeka. Nasır'il hakkı bil hakkı vel hedii ilaa siraatikel müstakim ve ala elihi hakka kadrihii ve mikdarihil azim.

Önemli Not:

Arap alfabesinde bulunan bütün harfler Türk alfabesinde bulunmadığından burada yazılanlar sadece yakın bir okuyuştur. Bilenden ağız yolu ile öğrenmek daha makbuldür.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Mehmet canboy

05 Nisan 2024 Cuma

Allahım bana yapılan kötülükleri bu okuduklarım hürmetine onlara kat ve katlarını ve yıne bana yapılan iyilikleri de kat ve kat onlara tez zamanda ulaştır inşallah amin

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Tabii ki, dualarınızı kabul eden ve iyilikleriyle sizi ödüllendiren Allah'a sığınıyoruz. Yapılan kötülükleri affetmesini ve iyilikleri kat kat artırarak size ulaştırmasını diliyoruz. İnşallah dualarınız kabul olur, amin. Allah her şeyi en güzel şekilde bilendir ve sizin dualarınızı işitendir. Hayırlı günler dilerim.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Salavât-ı Semâniye

Salavât-ı Semâniye

Popüler İçerikler

Salavatı Kübra Oku

Salavatı Kübra Oku

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Salavat-ı Fetih

Salavat-ı Fetih

Salavatı Azimiyye Okunuşu ve Anlamı

Salavatı Azimiyye Okunuşu ve Anlamı

Salavat Nedir? Salavat Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Salavat Nedir? Salavat Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Salavat Nasıl Getirilir Salavat Getirmek

Salavat Nasıl Getirilir Salavat Getirmek

Salatu Selam Özellikleri

Salatu Selam Özellikleri

Güncel

Cuma Günü Salavat Okunuşu ve Anlamı

Cuma Günü Salavat Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Salavat Anlamı Salavatın Anlamı Nedir?

Salavat Anlamı Salavatın Anlamı Nedir?

Güncel

Salaten Tüncina Nasıl Getirilir

Salaten Tüncina Nasıl Getirilir

7 Salavat Okunuşu ve Anlamı

7 Salavat Okunuşu ve Anlamı

Ala Rasulina Salavat Okunuşu ve Anlamı

Ala Rasulina Salavat Okunuşu ve Anlamı

Salavat Nasıl Çekilir?

Salavat Nasıl Çekilir?

Salavat Şerif Okunuşu ve Anlamı

Salavat Şerif Okunuşu ve Anlamı

Salavat Tefriciye Okunuşu ve Anlamı

Salavat Tefriciye Okunuşu ve Anlamı

Salavat-ı Künhiye Okunuşu ve Anlamı

Salavat-ı Künhiye Okunuşu ve Anlamı

Salatı Künhiyye Okunuşu ve Anlamı

Salatı Künhiyye Okunuşu ve Anlamı

Salavatı Şerifenin Özellikleri

Salavatı Şerifenin Özellikleri

Salavat Şekilleri ve Salavat Getirmek

Salavat Şekilleri ve Salavat Getirmek