Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
7 Salavat

7 Salavat

1. Bi Adedi Elf Salavatı 

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bi adedi elfi enfasıl mahlükat ve salli ala seyyidina Muhammed'in bi adedi eş'aaril mevcudat ve salli ala seyyidina Muhammed'in bi adedi sevakinil erdı vessemavat ve salli ala seyyidina Muhammed'in bi adedi hurufil levhı ved-deavat ve salli ala seyyidina Muhammed'in bi adedi küllil ma düüdat velma lüamt. Min evveli ezelihii ve evsatı haşrihii ve ahıri bakaaihii ve ala alihi ve sahbihit-tayyibiynet-tahiriyne ecmaıyn. Bi rahmetike ya erhamerraahımiyn.

2. Salat-ı Münciye


Allahümme salli alaa seyyidina Muhammed'in ve alaa aali seyyidina Muhammed Salaaten tünciynaa bihaa min cemıy'ıl-ehvaali, ve'l efaat ve takzıylenaa bihaa cemiy'al haacaat ve tütahhirunaa bihaa min cemıy'ıs seyyi'aat ve terfeunaa bihaa ındeke e'led-deracaat ve tübelligunaa bihaa aksal gaayaat. Min cemiy'ıl hayraat-i fil-hayaati ve ba'del memaat. İnneke alaa külli sey'in kadiyr.

Anlamı: Yüce Allah'ım Sevgili Efendimiz Muhammed'e ve onun ehl-l beytine bizi tüm afet ve korkulardan kurtaracağın, tüm ihtiyaçlarımızı vereceğin, işlemiş olduğumuz tüm günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki seviyelerin en yükseğine yükselteceğin, yaşamdan ve ölümden sonra tüm hayırların nihayetine ulaştıracağın bir şekilde sen bizlere rahmet eyle. Sen muhakkak her şeye kadir olansın.

3. Hazreti Sddıyk'ın (R. A) Salatı


Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala eli seyyidina Muhammed ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim. Euzü billahi minelhemmi vel hzuni ve minel cübini vel buhuli ve minel aczi vel keseli ve min galebetit deyni ve kahrir rical.

4. Salat-ı Nariye (Salat-ı tefriciyye)


Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen taammen alaa seyyidina Muhammed'inillezii tebhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tükzaa bihil-havaaicü ve tünaalü bihir-ragaaibü ve husnül havaatimi ve husnül havaatim ve yüstesgalgamaamü bi vechihil keriim ve alaa aalihii ve sahbihii fii külli lem-hatin ve nefesin bi adedi külli ma'lümin lek.

Anlamı: Ey yüce Allah'ım kendisinin hürmetine düğümler çözülebilen kederler, gamlar açılan, bütün isteklere, hüsn-i hatimelere güzel akibetlere nail olan ve kerem 8cömertlik) sahibi olan yüzü-suyu hürmetine bulutların dahi yıkandığı Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya (S. A. V) ile onun al ve ashabına her nefeste ve her bakışta zatınca malum olan kişi sayısınca, kamil bir rahmet ile tam bir selamet ile bizlere ihsan eyle ya rab. ' Her gün sevgili Peygamberimize çok sayıda salevat okunması gerekir. Özellikle de salat-ı fethiyye'ye, salat-ı nariye ve salat-ı münciye'ye mutalak devam edilmesi gerekir. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda eğer bunların hatmini yaparak dua eder iseniz Yüce Allah bütün isteklerinizi kabul eder. Salat-ı nariye'nin hatmi dört bin dört yüz kırık dört, salat-ı münciyye'nin hatmi ise tam bin kez okunması gerekir.

5. Kudretten Taş Üstüne Yazılan Salavat

Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in bahri envarike ve ma'dini esraarike ve lisani huccetike ve aruusi memleketike ve imami hazretike ve tıraazi mülkike ve hazaini rahmetike ve tarıykı şeriy'atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynik vücüüdi vessebebi fii külli mevcuudin ayni a'yani halkıkel mütekaddimi min nuri zıyaike. Salaten tedüümü bi devamike ve tebka bi bekaike la müntehe leha düne ılmike salaten turzıyke ve turziyhi  ve terza biha anna ya rabbel alemiyn.

Anlamı: Yüce Allah'ım Peygamber efendimizin üstüne salat eyle: sırlarının madeni, memleketinin el sürülemeyen gelini, nurlarının denizi, mülkünü süsü, hazretinin imanı ve rahmetinin haznedarı şeriatının yolu o olsun ki senin tevhidin ile lezzetlenir. Vücut hakikati ve tüm mevcutların tek nedeni hakikatin hakikati, gözlerin gözü, senin önce yaratmadan senin nurunun ziyasından. Bizlere öyle bir salat eyle ki sen devam ettiğin sürece devam edebilsin sen baki kaldığın sürece baki kalabilsin; hiç son olmaz ona sen son olmadıkça. Sen bizlere öyle salat eyle ki sen onun ile razı olasın onu da razı edebilsin ve sen onun ile bizlerden razı ol yüce Allah'ım. Bu salevat-ı şerifeyi Abdülkadir Geylani hazretleri tarafından bir mağara üstüne yazılmıştır. Altında da şu yazılı imiş: ' bu salevat-ı şerifeyi bir kez okuyan tam altı bin salevat okumuş sevabı alacaktır.

6. Bi Adedi Elf Salavatı (1. Salavatın aynısı)

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bi adedi elfi enfasıl mahlükat ve salli ala seyyidina Muhammed'in bi adedi eş'aaril mevcudat ve salli ala seyyidina Muhammed'in bi adedi sevakinil erdı vessemavat ve salli ala seyyidina Muhammed'in bi adedi hurufil levhı ved-deavat ve salli ala seyyidina Muhammed'in bi adedi küllil ma' düüdat velma'lümat. Min evveli ezelihii ve evsatı haşrihii ve ahıri bakaaihii ve ala alihi ve sahbihit-tayyıbiynet-tahiriyne ecmeıyn. Bi rahmetike ya erhamerrahımiyn.

7. Salat-ı Fethıyye

Allahümme salli ve sellim ve baarik alaa seyyidina Muhammed'in fatihı limaa uğlika vel-haatimi limaa sebeka. Naasır'il hakkı bil hakkı vel hedii ilaa siraatıkel müstakıym ve alaa elihii hakka kadrihii ve mikdaarihil azıym.

Önemli Not: Arap alfabesinde bulunan bütün harfler Türk alfabesinde bulunmadığından burada yazılanlar sadece yakın bir okuyuştur. Bilenden ağız yolu ile öğrenmek daha makbuldür.
Son Güncelleme : 19.01.2024 22:28:49
7 Salavat ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
7 Salavat Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "7 Salavat"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Salatı Nariye
Salatı Nariye
Salatı Nariye, Salat-ı Nariye'nin bir adı da Salat-ı tefriciyyedir. Salat-ı nariye de büyük salevatlardandır. Salevat maksadıyla okunabildiği gibi sıkıntılı zamanlarda da hatmi yapılabir. Her gün Peygamber Efendimize çokça salevat okumalıdır. Bilhass...
Salavatı Mecule
Salavatı Mecule
Salavatı Mecule, Yüce Allah'ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına "Salat-ı Mec'ule" denilir. Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek, çözülmez düğümü çözmek için okunur. Bu salavatı okuyan kimseye cennette verilecek alanın binlerce köşesi...
Salavat Anlamı
Salavat Anlamı
Salavat anlamı; Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i anmak O'na selam göndermektir.Salavat Örnekleri Nelerdir?Aleyhisselam:Manası: Allah'ın selamı, onun üzerinde olsun anlamına gelir.Aleyhissalatu vesselam:Manası: Allah'ın salatu selamı onun üzerin...
Salavat Nedir
Salavat Nedir
Salavat nedir, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan duadır. Kur'an'da Allah ve meleklerin Hz. Muhammed'e salavat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salavat ve selam okumaları öğütlenir. Bu nedenle Müslümanl...
Salavat Getirmek
Salavat Getirmek
Salavat getirmek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (Sav) anmak ve O'na selam göndermektir. Peygamberimiz üzerime salavat getirirseniz, Allah da (C. C) sizin üzerinize salavat getirir demiştir. Allah'ın Resulüne salavat getirmek, en bereketli, e...
Salavatı Kübra
Salavatı Kübra
Salavatı Kübra, okunmasında çeşitli faydaları olan ve kişilere huzuru aralayan bir duadır. Her kim bu duayı bırakmadan düzenli olarak okursa Allah ona çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Pek çok salavat çeşidi var, ancak aralarında bulunan en büyük sala...
Salavatı Tefriciye
Salavatı Tefriciye
Selati Tefriciye Arapça Okunuşu“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammed'inillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğ...
Salavat-ı Fetih
Salavat-ı Fetih
Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HABiBALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HALİLALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAFİYYALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NECİYYALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HAYRE HALKİLL...
Salavât-ı Semâniye
Salavât-ı Semâniye
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihi adede mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihi mil'e mâ halakte.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihi adede külli şey'in.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in v...
Salaten Tüncina
Salaten Tüncina
Selaten Tüncina; bu duayı düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişiler belalardan emin olur, kendine gelebilecek musibetlerden korunur, isteklerine daha çabuk kavuşur ve rızkı daha kolay ve bol olur.Selaten Tüncina Okunuşu"Allâhümme salli...
Salavatlar ve Örnekleri
Salavatlar ve Örnekleri
“Salavat” Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (Sav) anmak, O'na selam göndermektir. Aşağıda “salavat” örnekleri bulunmaktadır.Aleyhisselam Manası: Allah'ın selamı, onun üzerine olsun.Aleyhissalatu vesselam Manası: Allah'ın salatu selamı onun üzeri...
Salavat Nasıl Getirilir
Salavat Nasıl Getirilir
Salavat nasıl getirilir, salavat peygamberimizi (S. A. V.) anmak, ona selam göndermek demektir. Peygamberimiz hadislerinde bu konuya değinmiştir. Demiştir ki; "Kabrimi bayram yerine çevireceğinize, bana salat ve selam ediniz. Çünkü siz nerede olursan...

 

Cuma Salavatları
Salavat Şerif
Salavatı Azimiyye
Salavatı Azam
Faziletli Salavatlar
Fatih Salavatı
Salavat Çeşitleri
Salavat Duaları
Salavat Nasıl Çekilir
Salavat Okunuşu
Salavat Tefriciye
Salavatın Fazileti
Cuma Günü Salavat
Büyük Salavatlar
Arapça Salavat
Salavatı Fatih
Salavatı Şerife
Salatu Selam
Salatı Nariye
Salavatı Mecule
Salavat Anlamı
Salavat Nedir
Salavat Getirmek
Salavatı Kübra
Salavatı Tefriciye
Salavat-ı Fetih
Salavât-ı Semâniye
Salaten Tüncina
Salavatlar ve Örnekleri
Salavat Nasıl Getirilir
Popüler İçerik
Salavatın Fazileti
Salavatın Fazileti
Salavatın fazileti, Salâvat, bizler yani Müslümanlar için tartışılmaz çok önemlidir. Adeta biz Müslümanların rehberidir. Allah'ın emirlerine ve peygam...
Cuma Günü Salavat
Cuma Günü Salavat
Cuma Günü Salavat, Cenabı Allah şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki, Allah ve melekleri Peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Sizde ona salavat get...
Büyük Salavatlar
Büyük Salavatlar
Büyük Salavatlar, çok önemli zikirlerin belirli bir kısmını oluşturan, dinimizde insanoğlunun işlediği amellerin en üstünü olarak görülen, peygamber e...
Arapça Salavat
Arapça Salavat
Arapça Salavat: Salavat okuma Hz. Peygamberi (s.a.s) överek, ona karşı sevgi, hürmet ve bağlılığın en güzel ifade eder. Salavatlar genellikle Arapça o...
Salavatı Fatih
Salavatı Fatih
Salavatı Fatih, Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri, yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah'a sorar. "Bir kimse salav...
Salavatı Şerife
Salavatı Şerife
Salavatı Şerife, Salavat-ı Şerife'nin Manası, "Allah'ım ! Efendimiz Muhammed'e, Ailesine ve Ashabına hayırlar ihsan eyle ve onlara huzur (esenlik-güve...
Salatu Selam
Salatu Selam
Salatu Selam, Salat, zikir demektir. Kur'an da namaz salat olarak geçer. Aynı sözlerin tekrarıdır. Selam, güvenilir olduğunu, kendisinden karşıdakine ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Salavat-ı Fetih
Salavât-ı Semâniye
Salaten Tüncina
Salavatlar ve Örnekleri
Salavat Nasıl Getirilir
Efendimize 1000 Salavat Getirmek İsteyen Biri
Dua
Adak
Türkçe Salavat Selam Getirmek
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Efendimize 1000 Salavat Getirmek İsteyen Biri
Dua
Adak
Türkçe Salavat Selam Getirmek
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024