Salavat Şekilleri ve Salavat Getirmek
10 Temmuz 2024

Salavat Şekilleri ve Salavat Getirmek

Salavat Nedir?

Salavat, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (S.A.V) anmak ve O'na selam göndermektir. Bilindiği üzere, Efendimiz (S.A.S) Hazretleri'nin adı anıldığında, bunu duyan her Müslümanın salavat getirmesi ihmal edilmez bir görev ve unutulmaz bir vefa borcudur. Kur'an-ı Kerim'de de buyrulduğu gibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının O'nun üzerine olması dileğini ifade eden dualara salavat denir. Salavat, "salat" kelimesinin çoğuludur ve genellikle "Allahümme salli" diye başlar. Kur'an'da "Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salat ediyorlar. (O halde) ey iman etmiş olanlar, siz de onu kutsayın (salavat getirin) ve tam bir teslimiyetle selam verin (kendinizi O'nun rehberliğine teslim edin)" ayeti ile buyrulmuştur.

Salavat-ı Rahmeti

Peygamber'e Allah'ın salat etmesi, rahmet etmek anlamına gelir. Meleklerin ve bizim salat etmemiz ise onun için rahmet duası etmek anlamındadır. Onun rahmetine erişmesi, ümmeti olarak bizim de rahmete erişmemiz demektir. Çünkü hayatı boyunca görüldüğü gibi, Hz. Muhammed'in tüm kaygısı ümmetinden ibarettir. Bir gece sabaha kadar ümmeti için Rabbine yakardıktan sonra Allah ona, Cebrail ile "Biz seni ümmetin hakkında hoşnut edeceğiz ve asla üzmeyeceğiz" şeklinde haber göndermiştir. Ayet de ona "Övülmüş Makam" adıyla şefaat makamının verileceği müjdelenmiştir ki, bu durum bizi Allah'ın Resulü ile çok yakın ve sıcak bir ilişki içinde bulunmaya davet etmektedir. İşte salavat, onunla bizim aramızda bu sıcak ilişkiyi kuran, devam ettiren ve pekiştiren en önemli vasıtadır.

Salavat Örnekleri ve Anlamları

 • Aleyhissalatu vesselam: Allah'ın salatu selamı O'nun üzerine olsun.
 • SallAllahu aleyhi ve sellem: Allah'u Teala, Ona salatu selam etsin.
 • Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed: Allah'ım! (Peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed: Allah'ım! Efendimiz, mihmandarımız, rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'e, ailesi ve ashabına rahmet eyle ve bereketler ihsan eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala alihi ve sahbihi ve sellim: Ey Allah'ım! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle (rahmet et, selametlik ver).
 • Allahümme salli ala Muhammed'in ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti: Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e salatu selam et ve onu kıyamet gününde Sana yakın bir yere (Makam-ı Mahmut'a) indir.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim: Ey Allah'ım! Kalplerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V) aline ve ashabına salatu selam eyle.
 • Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed'in ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi ilmike: Ey Allah'ım! Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) aline, nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira: Allah'ım! Melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala ali Muhammed'in ve Ademe Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamu ve selamuhu aleyhim ecmain: Allah'ım! Hz. Muhammed'e (S.A.V), Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsa (A.S.V) ve bunların arasında (gelmiş geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muslimine vel'muslimati: Allah'ım! Kulun ve Resulün Hz. Muhammed'e salat (rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, Müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.
 • Allahümme salli ala Ruhi seyyidina Muhammed'in fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammed'in fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammed'in filkuburi. Allahümme belliğ minni tehiyyeten ve selama: Ey Allah'ım! Ruhlar içinde sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ruhuna, cesetler içinde Hz. Muhammed'in (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz. Muhammed'in (A.S.V) kabrine salatu selam eyle. Allah'ım, benim selamımı sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V)'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).
 • Allahümme salli ala Muhammed'in ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammed'in ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid: Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e, zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz. İbrahim'e rahmet ettiğin gibi, Hz. Muhammed'e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahim'e bereket verdiğin gibi. Gerçek ki Sen, Hamidsin (öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

Salavatın Faydaları ve Fazileti

Efendimiz (A.S.V) buyurdular ki:

 • Bana en yakın olanlar, üzerime çok salavat getirenler olacaktır.
 • Üzerime salavat getirirseniz, Allah (C.C) sizin üzerinize salavat getirir.
 • Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır.
 • Allah Teâlâ (C.C) buyurdu: "Bir defa salavat getirene, Ben ve meleklerim on defa salavat getiririz."
 • Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salavat getirenin Allah Teâlâ (C.C) otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.
 • Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.
 • Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır.
 • Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi titreyen bir adam gördüm. O anda, üzerime getirdiği salavat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat'tan geçirdi.
 • Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.
 • Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salavat getirsin.
 • Cuma günü üzerime (80) kere salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.
 • Üzerime salavat getirilmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz.
 • Karşılaşan iki mümin salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.
 • Üzerime bir günde (1000) defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.
 • Cuma günü üzerime (100) defa salavat-ı şerife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi.
 • Ömrünü boş yere heba eden kişinin kaybettiği zamanı telafi etmesi için salavat-ı şerife ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün ömrünü ibadetle geçirmiş olsan, sonra bir defa salavat-ı şerife getirsen, getirdiğin salavat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi nispetinde salavat getirmektesin.
 • Allah Teâlâ da (C.C) Rububiyyeti hesabıyla senin bir salavatına karşılık sana on salavat getirmektedir. Yani Allah Teâlâ (C.C) sana on defa rahmet nazarıyla bakmaktadır.
 • Allah Teâlâ'nın (C.C) kuluna nazar-i rahmeti; insin, cinnin ibadetinden daha hayırlıdır. Çünkü Allah (C.C) bir kuluna rahmeti ile nazar edince, o kul azaba duçar olmaz.
 • Allah Teâlâ (C.C) perşembe günü ikindi vakti, melekleri salavat-ı şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve gecesi salavat getirmeyi ihmal etmemelidir.
 • Salavat-ı şerife dünya ve ahirette insanın derecesini yüceltir. Onu büyük bir sahibi kılar. Kazancı en bol bir ticaret kaynağıdır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

lütfi

17 Mayıs 2024 Cuma

allahümme salli ala seyyidina muhammed in ve ala ali seyyidina muhammet

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Lütfi Bey, bu dileğiniz ve salâvatınız için teşekkür ederim. Allah kabul etsin.

2. Cevap
cevap

Nebil

Merhaba , lütfi bey salâvat çokça çekmeliyiz kalbimiz ruhumuz huzuru bulmalı , umarım salavat-ı bilmeyen kişi yoktur . Salavat-ı bilmeyen bir nesil kendinden sonraki nesillere asla faydası olmayacaktır .

soru

erdal

05 Nisan 2024 Cuma

Allahùmme salli ala seyyidina Muhammedin ve alà ali seyyidina Muhammed1

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Amin.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Salavat Nasıl Çekilir?

Salavat Nasıl Çekilir?

Popüler İçerikler

Peygamberimize Salavat

Peygamberimize Salavat

Salavat-ı Fetih

Salavat-ı Fetih

Editörün Seçtiği

Salavât-ı Semâniye

Salavât-ı Semâniye

Haber Bülteni

Popüler İçerik

7 Salavat Okunuşu ve Anlamı

7 Salavat Okunuşu ve Anlamı

Salavat Tefriciye Okunuşu ve Anlamı

Salavat Tefriciye Okunuşu ve Anlamı

Salavatlar ve Örnekleri

Salavatlar ve Örnekleri

Salavat Getirmek Nedir?

Salavat Getirmek Nedir?

Salavat Okunuşu ve Anlamı

Salavat Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Faziletli Salavatlar Nelerdir?

Faziletli Salavatlar Nelerdir?

Güncel

Salavatı Azimiyye Okunuşu ve Anlamı

Salavatı Azimiyye Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Salavatı Azam Sırları ve Faziletleri

Salavatı Azam Sırları ve Faziletleri

Fatih Salavatı Okunuşu ve Anlamı

Fatih Salavatı Okunuşu ve Anlamı

Cuma Salavatları Okunuşu ve Anlamı

Cuma Salavatları Okunuşu ve Anlamı

Salavatı Kübra Oku

Salavatı Kübra Oku

Salavat-ı Şemsiyye Okunuşu ve Anlamı

Salavat-ı Şemsiyye Okunuşu ve Anlamı

Salavat Nasıl Getirilir Salavat Getirmek

Salavat Nasıl Getirilir Salavat Getirmek

Salavat Çekmek

Salavat Çekmek