Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Cuma Günü Salavat

Cuma Günü Salavat

Cuma Günü Salavat, Cenabı Allah şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki, Allah ve melekleri Peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. (El-Ahzab/56)

Cenabı Allah ve sayılarını kendisinden başkasını bilmediği melekleri, Peygamber (Sav) Efendimize devamlı salavat getirmektedirler. O halde biz de hayatımızın her anını cuma günü salavat ile ve daima Peygamber efendimize salavat ve selamlar getirerek geçirmeliyiz.

Kab Bin Zeyd ra. Şöyle anlatmaktadır: Peygamberimiz Muhammed (Sav) efendimize "Ya Resulallah ben size çokça salavat-ı şerifler getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?" diye sordum. Efendimiz: "Dılediğin kadar getirebilirsin. " buyurdu. "Duaların dörtte birini salavat-ı şerife ayırsam uygun olur mu?" diye sordum. "Dilediğin kadarını ayırırsan ayır, ama daha fazla zaman ayırırsan senin için daha hayırlı olur. " olarak buyurdu. "Öyleyse duanın yarısını salavat-ı şerife ayırayım mı?" diye sordum. Efendimiz: "Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla zaman ayırırsan senin için çok daha hayırlı olur. " diye buyurdular. Ben tekrardan: "O halde üçte ikisi yetmez mi? Diye sordum. "İstediğin kadar. Fakat arttırırsan senin için daha hayırlı olur. " buyurdu. "Öyleyse duada ve ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerife getirsem olur mu? Deyince, "O takdirde Allahü Teâlâ dünya ve ahirette daima bütün arzularını ihsan eyler ve günahlarını bağışlar. " buyurdular.

Bir mümin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a salat ve selam ederse, Allah Resûlü (Sav) daha güzeliyle cevap verir. Bu da bir mümine mükafat olarak yetecektir. Zira Peygamber Efendimizin duası hak katında makbuldür. Asla reddedilmez.

Cuma Günü Salavatı Şerife Getirmenin Önemi


Bir kimse bana cuma günü salavat ve selam getirdiği zaman veya herhangi bir zaman salavat getirirse onun selamına karşılık vermen için Allahu Teâlâ ruhumu iade eder. Kim kabrimin yanında bana salat ve selam ederse ben onu işitirim. Kim de uzaktan salat ve selam gönderirse, o da bana mutlaka ulaşır.

Özellikle cuma günü salavat ve selam ile meşgul olmak çok faziletli bir ibadettir. Peygamber efendimiz (Sav) şöyle buyurmuştur: Bana cuma günleri salavat çokça getirin. Zira o gün meleklerin hazır ve şahit olduğu bir gündür. Birisi bana cuma günü salavat getirirse onun salat-ı selamı mutlaka bana arz edilir. Cuma günü salavat getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder ve gider. Ebu Derda Hazretleri Peygamberimize "Ya Resulallah vefatından sonra da mı?" diye sordum. Efendimiz: "Vefatımdan sonra da. " diye cevap verdi. Her kim Peygamber Efendimize 100 kere cuma günü salavat getirirse, kıyamet günü mahşer yerinde yüzü çok güzel ve onurlu bir şekilde gelir. İnsanlar gıpta ile bu zata bakar. "Acaba hangi güzel amel işleyen?" diye birbirlerine sorarlar.

Çokça Salavat Getirmenin Önemi


Çokça cuma günü salavat-ı şerife getirmek, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem efendimize duyulan muhabbetin büyüklüğünün bir alametidir. Bu da o kişiyi Allah resulüne yaklaştırır. "Kıyamet günü insanların bana en yakın olanı, bana en çok salavat-ı şerife getirenidir. " diye buyrulmuştur. Cenabı Allah salat-ı selam getirenlerden razı olur ve onlara büyük lütuftur ve tarifi mümkün olmayan ihsanlarda bulunur.

Peygamber Efendimize salat ve selam edene Allah-u Teâlâ 10 kat merhamet eder, 10 hatasını örter ve mertebesini 10 kat yükseltir. Cebrail Aleyhisselam da bir defa Salavat getirenin günahlarının affedilmesi için 10 kere istiğfar eder. Bir defa selam gönderene 10 kere selam eder. Cenabı günahlarının affedilmesi için 10 kere istiğfar eder. Bir defa salat-ı selam getirene 10 kere selam eder. Cenabı Allah bütün insanlığa rahmet olarak hediye ettiği Habibi Ekrem ile karşı bir tane kalmamıza razı gelmez. Bu nedenle Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem efendimize salat-ı selam getirme hususunda cimrilik edenler Cennetin yolunu şaşırır. Allah rasûlü bu hususta şöyle buyuruyor "Bir topluluğa bir mecliste oturur da burada Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin şükretmez ve peygamberine salatu selam getirmezler ise bu yaptıkları büyük bir noksanlıktır. Bu kendilerini için çok acı bir hasret ve nedamet sebebi olur. Aynı zamanda Allah tarafından bir cezayı da hak etmiş olurlar. Artık Allah dilerse onlara azap eder, dilerse de affeder. "

Hz. Ebubekir Sıddık ra. Şöyle buyuruyor: "Hazreti Peygamberimize ihlasla salavat getirmek, günahları suyun ateşi söndürmesinden çok daha çabuk yok. Onu muhabbetle selamlamak, selam göndermek pek çok köle azad etmekten daha faziletlidir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi vesellem'in sevmek ise canların özünden ve Allah yolunda kılıç vurmaktan daha üstündür. "
Son Güncelleme : 21.01.2024 08:45:35
Cuma Günü Salavat ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Cuma Günü Salavat Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Cuma Günü Salavat"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Salatı Nariye
Salatı Nariye
Salatı Nariye, Salat-ı Nariye'nin bir adı da Salat-ı tefriciyyedir. Salat-ı nariye de büyük salevatlardandır. Salevat maksadıyla okunabildiği gibi sıkıntılı zamanlarda da hatmi yapılabir. Her gün Peygamber Efendimize çokça salevat okumalıdır. Bilhass...
Salavatı Mecule
Salavatı Mecule
Salavatı Mecule, Yüce Allah'ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına "Salat-ı Mec'ule" denilir. Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek, çözülmez düğümü çözmek için okunur. Bu salavatı okuyan kimseye cennette verilecek alanın binlerce köşesi...
Salavat Anlamı
Salavat Anlamı
Salavat anlamı; Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i anmak O'na selam göndermektir.Salavat Örnekleri Nelerdir?Aleyhisselam:Manası: Allah'ın selamı, onun üzerinde olsun anlamına gelir.Aleyhissalatu vesselam:Manası: Allah'ın salatu selamı onun üzerin...
Salavat Nedir
Salavat Nedir
Salavat nedir, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan duadır. Kur'an'da Allah ve meleklerin Hz. Muhammed'e salavat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salavat ve selam okumaları öğütlenir. Bu nedenle Müslümanl...
Salavat Getirmek
Salavat Getirmek
Salavat getirmek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (Sav) anmak ve O'na selam göndermektir. Peygamberimiz üzerime salavat getirirseniz, Allah da (C. C) sizin üzerinize salavat getirir demiştir. Allah'ın Resulüne salavat getirmek, en bereketli, e...
Salavatı Kübra
Salavatı Kübra
Salavatı Kübra, okunmasında çeşitli faydaları olan ve kişilere huzuru aralayan bir duadır. Her kim bu duayı bırakmadan düzenli olarak okursa Allah ona çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Pek çok salavat çeşidi var, ancak aralarında bulunan en büyük sala...
Salavatı Tefriciye
Salavatı Tefriciye
Selati Tefriciye Arapça Okunuşu“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammed'inillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğ...
Salavat-ı Fetih
Salavat-ı Fetih
Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HABiBALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HALİLALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAFİYYALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NECİYYALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HAYRE HALKİLL...
Salavât-ı Semâniye
Salavât-ı Semâniye
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihi adede mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihi mil'e mâ halakte.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihi adede külli şey'in.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in v...
Salaten Tüncina
Salaten Tüncina
Selaten Tüncina; bu duayı düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişiler belalardan emin olur, kendine gelebilecek musibetlerden korunur, isteklerine daha çabuk kavuşur ve rızkı daha kolay ve bol olur.Selaten Tüncina Okunuşu"Allâhümme salli...
Salavatlar ve Örnekleri
Salavatlar ve Örnekleri
“Salavat” Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (Sav) anmak, O'na selam göndermektir. Aşağıda “salavat” örnekleri bulunmaktadır.Aleyhisselam Manası: Allah'ın selamı, onun üzerine olsun.Aleyhissalatu vesselam Manası: Allah'ın salatu selamı onun üzeri...
Salavat Nasıl Getirilir
Salavat Nasıl Getirilir
Salavat nasıl getirilir, salavat peygamberimizi (S. A. V.) anmak, ona selam göndermek demektir. Peygamberimiz hadislerinde bu konuya değinmiştir. Demiştir ki; "Kabrimi bayram yerine çevireceğinize, bana salat ve selam ediniz. Çünkü siz nerede olursan...

 

Cuma Salavatları
Salavat Şerif
Salavatı Azimiyye
Salavatı Azam
Faziletli Salavatlar
Fatih Salavatı
Salavat Çeşitleri
Salavat Duaları
Salavat Nasıl Çekilir
Salavat Okunuşu
Salavat Tefriciye
Salavatın Fazileti
Cuma Günü Salavat
Büyük Salavatlar
Arapça Salavat
Salavatı Fatih
Salavatı Şerife
Salatu Selam
Salatı Nariye
Salavatı Mecule
Salavat Anlamı
Salavat Nedir
Salavat Getirmek
Salavatı Kübra
Salavatı Tefriciye
Salavat-ı Fetih
Salavât-ı Semâniye
Salaten Tüncina
Salavatlar ve Örnekleri
Salavat Nasıl Getirilir
Popüler İçerik
Salavat Tefriciye
Salavat Tefriciye
Salavat Tefriciye,  bu salavatı okuyan kimsenin Allah bütün işlerini kolaylaştırır. Gönül sıkıntıları olmaz. İşleri yolunda gider. Kederi, gamı ve sık...
Salavatın Fazileti
Salavatın Fazileti
Salavatın fazileti, Salâvat, bizler yani Müslümanlar için tartışılmaz çok önemlidir. Adeta biz Müslümanların rehberidir. Allah'ın emirlerine ve peygam...
Büyük Salavatlar
Büyük Salavatlar
Büyük Salavatlar, çok önemli zikirlerin belirli bir kısmını oluşturan, dinimizde insanoğlunun işlediği amellerin en üstünü olarak görülen, peygamber e...
Arapça Salavat
Arapça Salavat
Arapça Salavat: Salavat okuma Hz. Peygamberi (s.a.s) överek, ona karşı sevgi, hürmet ve bağlılığın en güzel ifade eder. Salavatlar genellikle Arapça o...
Salavatı Fatih
Salavatı Fatih
Salavatı Fatih, Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri, yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah'a sorar. "Bir kimse salav...
Salavatı Şerife
Salavatı Şerife
Salavatı Şerife, Salavat-ı Şerife'nin Manası, "Allah'ım ! Efendimiz Muhammed'e, Ailesine ve Ashabına hayırlar ihsan eyle ve onlara huzur (esenlik-güve...
Salatu Selam
Salatu Selam
Salatu Selam, Salat, zikir demektir. Kur'an da namaz salat olarak geçer. Aynı sözlerin tekrarıdır. Selam, güvenilir olduğunu, kendisinden karşıdakine ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Salavat-ı Fetih
Salavât-ı Semâniye
Salaten Tüncina
Salavatlar ve Örnekleri
Salavat Nasıl Getirilir
Efendimize 1000 Salavat Getirmek İsteyen Biri
Dua
Adak
Türkçe Salavat Selam Getirmek
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Efendimize 1000 Salavat Getirmek İsteyen Biri
Dua
Adak
Türkçe Salavat Selam Getirmek
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024